Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

Entreprisekontrakter i krigssituasjoner

Hindringer i entrepriseprosjekter på grunn av korona er et «byggherreforhold»

Tidsskrift for eiendomsrett #2 2021 – Disposisjonsrett over ‘slakk’ i entrepriseprosjekter»

Rett24 – Klimasaken og beregningers rettslige stilling

Lov og Rett 08/2020 – Virkelighetslitteratur