Nye regler om innleie trer i kraft fra 1. april

HR-2023-534-A | Høyesterett med prinsipiell avklaring knyttet til retten til å iverksette defensiv forsering

Borgarting Lagmannsretts dom av 25. oktober 2022 – Har totalentreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av koronarelaterte hindringer?

Tidsskrift for Forretningsjus # 1 2022 – Adgangen til intervensjon i entreprisekontrakter