Borgarting Lagmannsretts dom av 25. oktober 2022 – Har totalentreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av koronarelaterte hindringer?

Tidsskrift for Forretningsjus # 1 2022 – Adgangen til intervensjon i entreprisekontrakter

Regjeringen foreslår kraftige innstramninger i reglene om innleie av arbeidskraft

Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

Entreprisekontrakter i krigssituasjoner

Hindringer i entrepriseprosjekter på grunn av korona er et «byggherreforhold»

Tidsskrift for eiendomsrett #2 2021 – Disposisjonsrett over ‘slakk’ i entrepriseprosjekter»

Rett24 – Klimasaken og beregningers rettslige stilling