Regjeringen foreslår kraftige innstramninger i reglene om innleie av arbeidskraft