Tidsskrift for eiendomsrett #2 2021 – Disposisjonsrett over ‘slakk’ i entrepriseprosjekter»

Rett24 – Klimasaken og beregningers rettslige stilling

Lov og Rett 08/2020 – Virkelighetslitteratur

Permitteringer som følge av Koronaviruset

ByggFakta #2 2020 – NTK på land – Entreprenørens ansvar for underentreprenørens soliditet