Permitteringer som følge av Koronaviruset

ByggFakta #2 2020 – NTK på land – Entreprenørens ansvar for underentreprenørens soliditet

Dom fra Høyesterett om plunder og heft