Dom fra Agder lagmannsrett – opprettholder seier til HRL Entreprenør AS

Nye regler om innleie trer i kraft fra 1. april

HR-2023-534-A | Høyesterett med prinsipiell avklaring knyttet til retten til å iverksette defensiv forsering

Borgarting Lagmannsretts dom av 25. oktober 2022 – Har totalentreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av koronarelaterte hindringer?

Regjeringen foreslår kraftige innstramninger i reglene om innleie av arbeidskraft

Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene