Borgarting Lagmannsretts dom av 25. oktober 2022 – Har totalentreprenøren krav på vederlagsjustering som følge av koronarelaterte hindringer?

Regjeringen foreslår kraftige innstramninger i reglene om innleie av arbeidskraft

Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

Entreprisekontrakter i krigssituasjoner

Hindringer i entrepriseprosjekter på grunn av korona er et «byggherreforhold»

Permitteringer som følge av Koronaviruset