Nyhetsbrev fra Glittertind, 28. mars 2023
av Kristian Foss Aalmo og Nora Fredborg Prydz

Nye regler om innleie trer i kraft fra 1. april

Nye, strengere regler om innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. april. Innleieavtaler som er inngått før 1. april 2023 kan likevel fullføres frem til 1. juli 2023. Det samme gjelder oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen og med forutsetning om at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen.

I grove trekk innebærer de nye reglene at:

 • Det vil ikke lenger være adgang til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, men det gjøres unntak ved
  • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
  • Innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse, for klart avgrensede prosjekter
 • Det vil fortsette å være tillatt med innleie ved
  • Vikariater
  • Avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett
  • Markedstiltak gjennom NAV
  • Organisert idrett
 • Det innføres totalforbud mot innleie fra bemanningsselskap til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
 • Alle innleide får rett til fast ansettelse hos innleier etter tre års sammenhengende innleie
 • Grensen mellom innleie og bemanningsentreprise lovfestes og innstrammes noe.

Innstramningene innebærer at virksomheter som benytter innleie i dag må vurdere alternative tilknytningsformer. Et alternativ til innleie er å organisere kjøp av bemanningstjenester som en bemanningsentreprise. Hvorvidt kontraktsforholdet vil defineres som innleie, beror på en helhetsvurdering hvor det særlig skal legges vekt på:

 • Hvem av kontraktspartene som har ledelsen av arbeidet
 • Hvorvidt oppdragstakers leveranse kan defineres som en resultatforpliktelse

Det er videre relevant om:

 • Det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, eller om leveransen også inneholder andre forpliktelser
 • Arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet
 • Arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos arbeidsgiver
 • Arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet

Glittertind v/senioradvokat Kristian Foss Aalmo har tidligere skrevet et nyhetsbrev om innstramningene. Det kan leses her.