ByggFakta #2 2020 – NTK på land – Entreprenørens ansvar for underentreprenørens soliditet