Nye regler om innleie trer i kraft fra 1. april

HR-2023-534-A | Høyesterett med prinsipiell avklaring knyttet til retten til å iverksette defensiv forsering