Hindringer i entrepriseprosjekter på grunn av korona er et «byggherreforhold»