Tidsskrift for eiendomsrett #2 2021 – Disposisjonsrett over ‘slakk’ i entrepriseprosjekter»