Ny dom om søksmålsfristen i NS-standardene

Entreprisekontrakter i krigssituasjoner

Hindringer i entrepriseprosjekter på grunn av korona er et «byggherreforhold»

Permitteringer som følge av Koronaviruset

Dom fra Høyesterett om plunder og heft