ENERGI OG INDUSTRI

ENERGI OG INDUSTRI

Glittertind tilbyr en unik kombinasjon av omfattende bransjekunnskap og solid juridisk fagkompetanse. Flere av våre advokater har jobbet i juridiske avdelinger hos oljeselskap, leverandørbedrifter og i industrikonsern.

Vi har gjennom bl.a. rådgivning, forhandlinger, tilbudsprosesser, prosjektstøtte og sluttoppgjør arbeidet tett på prosjekt- og konsernledere samt andre beslutningstakere. Våre advokater har en praktisk og markedsorientert tilnærming til juridiske problemstillinger, herunder:

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å anvende erfaring og kommersiell forståelse i forbindelse med rådgivning for å avverge rettssaker. Hvis det likevel skulle bli uunngåelig, har våre advokater betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre for alle rettsinstanser samt med voldgift.