Forsikringsrett

Erstatnings- og forsikringsrett

Vi bistår løpende med erstatnings- og forsikringsrelaterte saker.

Våre advokater bistår med erstatningssaker både i og utenfor kontrakt, hovedsakelig i næringslivet (herunder med profesjons- og styreansvar og sjø- og transportrett).

Våre advokater bistår videre med å kreve økonomisk tap erstattet under forsikringsdekninger som bl.a. ved ansvars- og bygge- og anleggs- samt sjøforsikringer. Vi bistår også forsikringsselskaper med slike krav. I tillegg har vi løpende regressoppdrag for forsikringsselskaper, og bistår assurandører ved uenighet om ansvar under reassuranseavtaler.

Emanuel Feinberg bistår løpende norske og internasjonale forsikringsagenter, -meglere og -selskaper samt Lloyds-syndikater med rettssaker og rådgivning.

Kontaktperson
Emanuel Feinberg og Ståle Hovda