Fast eiendom rettsforhold

Fast eiendom rettsforhold

Glittertinds advokater bistår i saker om fast eiendom, herunder i rettighetskonflikter, og saker om bustadoppføring, kjøp, salg og utleie, plan- og bygningsrett, skjønnssaker, ekspropriasjon, tomtefeste, transaksjoner og utbygging.

Anders Ryssdal har prosedert flere av de store tomtefestesakene for Høyesterett, som Rt-2007-1281 og HR-2019-1206-A, og håndterer løpende ekspropriasjonssaker for alle instanser sammen med blant andre Ingjerd Meling, som også har erfaring fra eiendomsfeltet, både som advokat og dommerfullmektig.

Geir-Arne Heiestad Borgestrand har bakgrunn fra eiendomstransaksjoner og bistår i tvister på dette feltet. Han håndterte nylig en større tvist om fastsettelse av eiendomsverdi av et stort verft. Nils-Henrik Pettersson bistår blant annet et gruveselskap i en større rettighetskonflikt til mineralressurser, som aktualiserer den private eiendomsretten etter bestemmelsene i Grunnloven §105 og EMK TP1-1.