TVISTELØSNING OG PROSDYRE

TVISTELØSNING OG PROSDYRE

Glittertind er et nisjefirma innen sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Alle våre advokater jobber daglig med kommersiell tvisteløsning, herunder forhandlinger, mekling (rettslig og utenrettslig), samt gjennomføring av rettssaker for både ordinære domstoler og ved voldgift.

Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett. Vi har også advokater med erfaring som dommere, både ved de ordinære domstoler og som hyppig oppnevnte voldgiftsdommere. Vi fører saker for norske og utenlandske klienter innenfor de fleste rettsområder, med spisskompetanse på:

Kontaktperson
Emanuel Feinberg

Vår målsetning er å gjøre det som til enhver tid er det beste og mest lønnsomme for klienten, men er beredt til å føre saker for retten når det er nødvendig.