Profesjons- og styreansvar

Profesjons- og styreansvar

Våre advokater har bred erfaring med å håndtere saker som involverer ansvar for profesjonsutøvere, og har ført flere store og prinsipielle saker innenfor dette rettsområde for domstolene. Erfaringen omfatter bl.a. med saker vedrørende ansvar for revisorer, advokater og finansielle rådgivere (se også selskapsrett samt erstatnings- og forsikringsrett).

Vi kombinerer solid bransjekunnskap med vår generelle erfaring med å håndtere store og komplekse tvister.

Våre advokater har vært involverte i flere av Norges sentrale saker om profesjonsansvar i nyere tid. Eksempelvis representerte Aron Solheim og Nils-Henrik Pettersson kreditor i krav mot revisor i Finance Credit-saken, og Pettersson representerte revisor i den grunnleggende høyesterettssaken om revisoransvar i nyere tid (Ivaran-saken: Rt-2003-696).

Kontaktperson
Emanuel Feinberg