Sjø- og transportrett

Sjø- og transportrett

Vi bistår med sjø- og transportrelaterte saker, herunder sjøforsikring (se også erstatnings- og forsikringsrett).

Våre advokater har erfaring med tvister og oppgjør ved bl.a. havarier, lasteskader, skipskollisjoner, skipsbyggingsprosjekter og avslutning av shipping-pooler. Vi bistår også med internasjonale leveringsbetingelser samt certepartier og konnossementer. Vi har dessuten erfaring med arrest i skip som anløper norske havn for å sikre sjørettslige krav.

Anders Ryssdal og Mads Berg Neergaard har bistått i en sak om oppgjør etter avslutning av en shipping-pool. Anders Ryssdal og Geir-Arne Heiestad Borgestrand bisto i forbindelse med en tvist om skipsbygging. Ryssdal er leder av valgkomiteen i Wallenius Wilhelmsen.