Konkurranserett

Konkurranserett

Vi bistår med konkurranserettslige tvister.

Våre advokater har erfaring med bl.a. erstatningssøksmål som følge av påstått brudd på norske og internasjonale konkurranseregler samt som forsvarer i straffesaker som følge av påstått brudd på konkurransereglene.

Anders Ryssdal har ført flere konkurranserettslige saker for domstolene og har også opptrådt som forsvarer ved påstått brudd på konkurranseregler. Han bistod Aschehoug mot Konkurransetilsynet for å få et opphevet et vedtak om overtredelsesgebyr. Ryssdal ledet tidligere konkurranserettsavdelingen i Wiersholm og var rangert for sitt virke innenfor konkurranseretten, bl.a. i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han var formann for Konkurranselovutvalget som la frem forslaget til konkurranseloven av 1993. Han er videre forfatter av Joint ventures – en konkurranserettslig analyse, 2003 og én av to forfattere av verket Norsk konkurranserett, 2018.

Kontaktperson
Anders Ryssdal