Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Vi bistår i saker om offentlige anskaffelser, både med rådgivning og ved en eventuell tvistesak for domstolene.

Våre advokater har bred erfaring med bistand i alle faser hvor anskaffelsesrettslige problemstillinger kan dukke opp, for eksempel i forbindelse med inngivelse av anbud, underveis i konkurranser og ved vurdering av om det er grunnlag for klage på avvisning, tildeling eller andre beslutninger som tas i konkurransen.

Vår omfattende prosedyreerfaring generelt inkluderer også erfaring med midlertidig forføyning som rettsmiddel for å stanse kontraktsinngåelse.