Kontrakter

Kontrakter

Når det gjelder arbeid med kontrakter har våre advokater en unik kombinasjon av omfattende bransjekunnskap og solid juridisk fagkompetanse, herunder fra in-house arbeid i juridiske avdelinger hos oljeselskap, leverandørbedrifter og i industrikonsern.

Våre advokater har bred erfaring med nær sagt alle typer kontrakter som vil kunne være aktuelle innenfor energi- og industrisegmentet – det være seg agentkontrakt, aksjonæravtaler, alliansekontrakter, fabrikasjonskontrakter eller forsknings- og utviklingsavtaler. Vi har også betydelig erfaring med etablering av samarbeidsavtaler, herunder de strukturene som er nødvendige for gjennomføring av komplekse prosjekter.

Knut Solum og Geir-Arne Heiestad Borgestrand har begge omfattende erfaring fra både olje-, gass- og fornybarsektoren. De deltok begge i Norsk Industris prosjekt «Leveransemodeller for havvind» i 2021 hvor de var medforfattere i delrapporten «Contracting in the offshore wind industry».

Link to: Knut Solum