14.01.2020

Første prøvesak for Høyesterett for partner Asbjørn Dølvik.