10.11.2021

Dyrebeskyttelsen representert av Glittertind ved partner Emanuel Feinberg i sak om oppdrett av gitte raser strider med dyrevelferdsloven.