07.06.2016

Glittertinds første sak i Høyesterett.