01.12.2015
01.02.2016
19.02.2016
07.06.2016
16.09.2016
21.12.2016
17.02.2017
01.06.2017
09.03.2018
15.02.2019
25.02.2019
31.08.2019
02.01.2020
14.01.2020
04.11.2020
18.03.2021
15.04.2021
27.08.2021
10.11.2021

01.12.2015

Advokatfirmaet Glittertind AS blir til.

01.02.2016

Første ansatt på plass.

19.02.2016

2. plass i Finansavisen kåring over Norges beste entreprisefirma.

07.06.2016

Glittertinds første sak i Høyesterett.

16.09.2016

Hele Advokatfirmaet Glittertind nådde toppen av Glittertind.

21.12.2016

Første advokatfullmektig får advokatbevilling.

17.02.2017

Kåret til Norges beste entreprisefirma i Finansavisen kåring.

01.06.2017

Flyttet inn i dagens lokaler i Dronning Mauds gate 15.

09.03.2018

Rangert Band 1 for «Construction» i Chambers Europe 2018.

15.02.2019

Kåret til Norges beste entreprisefirma i Finansavisens kåring. Prosedyre kommer inn på en 3. plass.

25.02.2019

Rangert Band 1 for «Construction» i Chambers Europe 2019.

31.08.2019

Advokatfirmaet Glittertind nådde toppen av Glittertind – igjen.

02.01.2020

Første partner inn fra egne rekker.

14.01.2020

Første prøvesak for Høyesterett for partner Asbjørn Dølvik.

04.11.2020

Klimasaken føres som elektronisk plenumssak i Høyesterett. Første prøvesak for Glittertind partner Emanuel Feinberg.

18.03.2021

Rangert Band 1 for «Construction» i Chambers Europe 2021.

15.04.2021

Rangert Top Tier i «Construction» og «Dispute resolution» i Legal 500 2020.

27.08.2021

Teambuilding post covid på Tufte gård med kåring av «Glittertinds Mesternes Mester».

10.11.2021

Dyrebeskyttelsen representert av Glittertind ved partner Emanuel Feinberg i sak om oppdrett av gitte raser strider med dyrevelferdsloven.

 • 2015

  01.12.2015

  Oppstart Advokatfirmaet Glittertind AS

 • 2016

  01.02.2016

  Første ansatt på plass

  19.02.2016

  2. plass i Finansavisen kåring over Norges beste entreprisefirma

  07.06.2016

  Glittertinds første sak i Høyesterett

  16.09.2016

  Hele Advokatfirmaet Glittertind nådde toppen av Glittertind

  21.12.2016

  Første advokatfullmektig får advokatbevilling

  2016

 • 2017

  17.02.2017

  Kåret til Norges beste entreprisefirma i Finansavisen kåring

  01.06.2017

  Flyttet inn i dagens lokaler

 • 2018

  09.03.2018

  Rangert Band 1 for Construction i Chambers Europe 2018

  01.08.2018

  Cato Schiøtz kommer til Glittertind

  2018

 • 2019

  15.02.2019

  Kåret til Norges beste entreprisefirma i Finansavisen kåring. Prosedyre kommer inn på en 3. plass.

  25.02.2019

  Rangert Band 1 for Construction i Chambers Europe 2019

  31.08.2019

  Advokatfirmaet Glittertind nådde toppen av Glittertind – igjen

 • 2020

  02.01.2020

  Første partner inn fra egne rekker

  14.01.2020

  Første prøvesak for Høyesterett for partner Asbjørn Dølvik

  04.11.2020

  Klimasaken føres som elektronisk plenumssak i Høyesterett. Første prøvesak for Glittertind partner Emanuel Feinberg

  2020

 • 2021

  18.03.2021

  Rangert Band 1 for «Construction» i Chambers Europe 2021.

  15.04.2021

  Rangert Top Tier i «Construction» og «Dispute resolution» i Legal 500 2021.

  27.08.2021

  Teambuilding post covid på Tufte gård med kåring av «Glittertinds Mesternes Mester».

  10.11.2021

  Dyrebeskyttelsen representert av Glittertind ved partner Emanuel Feinberg i sak om oppdrett av gitte raser strider med dyrevelferdsloven.