ENTREPRISE

ENTREPRISE

Glittertind har et av landets fremste og største entrepriserettslige fagmiljøer, og bistår aktørene i bygg- og anleggsentrepriser i alle faser av prosjektet. Vi er topprangert i både Chambers og Legal 500, og er gjentatte ganger stemt frem som Norges beste entrepriserettsfirma i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Om du er byggherre, hovedentreprenør, underentreprenør, rådgivende ingeniør, arkitekt eller har en annen rolle i prosjektet; på alle stadier i enhver entreprise dukker det opp problemstillinger av juridisk art. Det kan gjelde valg av gjennomføringsmodell og entrepriseform i tilbuds- og kontraheringsfasen, det kan gjelde kontraktsoppfølging og diskusjoner om tid og penger underveis i gjennomføringsfasen, og det kan gjelde bistand i sluttoppgjørsdiskusjoner og tvisteløsning etter at prosjektet er ferdigstilt.

I et entrepriseprosjekt glir dessuten strategiske, tekniske og juridiske vurderinger over i hverandre, og det er helt nødvendig med spesialisert kunnskap og erfaring. Våre advokater er spesialister, og jobber med bygg og anlegg på daglig basis.  Vi bistår flere av bransjens tungvektere og bransjeorganisasjoner, og har førstehånds kjennskap til og innsikt i bransjeutviklingen. Flere av våre advokater har jobbet som konsernadvokater eller sittet i styret hos Norges største byggherre- og entreprenørforetak, noen har ingeniørfaglig tilleggsutdanning, noen har skrevet entrepriserettslige publikasjoner, og alle har betydelig prosedyreerfaring.

Her er noe av det vi kan bistå med:

Kontaktperson
Marius Borgen

  • Entrepriseform
  • Kontraktsutforming
  • Risikoanalyser
  • Prosjektbistand/kontraktsoppfølging
  • Endrings- og tilleggskrav
  • Plunder & heft-problematikk
  • Varsling og preklusjon
  • Sluttoppgjør
  • Tvisteløsning

Glittertinds fokus på generell sivilrettslig prosedyre gir oss i tillegg ekstra bredde og tyngde i entrepriserettslige tvistesaker som ender hos domstolene. Våre advokater har prosedert en rekke av de prinsipielle dommene Høyesterett har avsagt på entrepriserettens område de siste 20 årene.