Partner

Knut Solum

Knut Solum jobber hovedsakelig med tvistesaker, rådgivning og prosjektoppfølging innenfor entreprise og offshore.

Innenfor entreprise har han særlig erfaring med kontraktsutforming, løpende prosjektrådgivning og sluttoppgjørstvister.

Innenfor offshore har Knut utstrakt erfaring når det gjelder alle faser i et prosjekt, dvs. fra tilbudsarbeid, forhandlinger, prosjektoppfølging og sluttoppgjørstvister. Han har betydelig erfaring med håndtering av engelskspråklige kontrakter og tvister, herunder komplekse voldgiftssaker som involverer store verdier.

Arbeidserfaring

  • 2021 –  Partner, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • ​2017 – 2020  Senioradvokat, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2016  Fast advokat, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2016 –  Ekstern sensor ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2015 – 2016  Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 2012 – 2015  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • 2015  Advokatbevilling
  • 2012  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk