Partner | Advokat (H)

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas er regnet som en av Norges ledende advokater innenfor sine rettsområder, herunder særlig medierett, ytringsfrihet, personvern og opphavsrett. Han er blant annet rangert som nr. 1 innenfor medierett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Han har betydelig erfaring med å føre saker for domstolene, og har blant annet prosedert et tosifret antall saker i Høyesterett. Han har videre ledet offentlige utredningsutvalg og har forfattet flere bøker, bokbidrag og fagartikler innenfor sine fagfelt.

Arbeidserfaring

 • 2024 –  Partner, Advokatfirmaet Glittertind AS
 • 2019 – 2024  Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
 • 2011 – 2018  Partner, Bing Hodneland advokatselskap DA
 • 1999 – 2011  Advokat, Norsk rikskringkasting AS
 • 1995 – 1999  Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt

Medlemskap og verv

 • Leder av Den Norske Advokatforeningen
 • Styreleder, Dagbladets stiftelse
 • Styremedlem, stiftelsen Tinius
 • Styremedlem, Institutt for samfunnsforskning
 • Leder av offentlig utvalg som utredet tiltak for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold og bruk av digitale medier – publisert som NOU 2021:3
 • Medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for medie- og markedsrett
 • Sensor på masteroppgaver ved Det juridiske fakultet, UiO

Utdannelse

 • 1995  Cand jur, Universitetet i Oslo
 • 1988  Bsc. Econ. International Relations, London School of Economics & Political Science

Språk

Norsk, Engelsk og de skandinaviske språkene

Utvalgte

Publikasjoner

 • 2021 – dd  Lovkommentar til medieansvarsloven og åndsverkloven i Karnov
 • 2018  Personvern. Publisering og behandling av personopplysninger (Gyldendal Akademisk 2018) Medforfatter: Magnus Ødegaard
 • 2016  Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk (Cappelen Damm Akademisk 2016)
 • 2016  Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser, Marjan Nadim, Audun Fladmoe og Jon Wessel-Aas, Rapport (2016:17) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016)
 • 2014  Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake?, delrapport til prosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge”, Fritt Ord/Institutt for samfunnsforskning/FAFO/Universitetet i Oslo/TNS/Jon Wessel-Aas (2014)
 • 2014  The Technology, media and Telecommunications Review, John P. Janka (red.), (Law Business Research henholdsvis 2012, 2013 og 2014) – kapittel om norsk rett. Medforfattere: Olav Torvund og Magnus Ødegaard
 • 2013  Jus og sosiale medier (Kommuneforlaget 2013, 2. utgave i 2015)
 • 2011  Sosiale medier i all offentlighet, Brandtzæg, Gillund, Krokan, Kvalnes, Meling og Wessel-Aas (Kommuneforlaget 2011)
 • 2010  “Paradigmeskifte i pressefriheten“, kapittel i verket Norsk presses historie, Hans Fredrik Dahl m fl (red), Universitetsforlaget (2010)