Partner | Lawyer (H)

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel-Aas is considered one of Norway’s leading lawyers in his areas of law, including particularly media law, freedom of expression, privacy and copyright. Among other things, he is ranked number 1 in media law in Finansavisen’s annual lawyer survey.

Jon has considerable experience in litigating before the courts, and has, among other things, prosecuted a double-digit number of cases in the Supreme Court. He has also chaired public inquiry committees and has authored several books, book contributions and specialist articles within his specialist fields.

Work experience

 • 2024 –  Partner, Advokatfirmaet Glittertind AS
 • 2019 – 2024  Partner, Advokatfirmaet Lund & Co DA
 • 2011 – 2018  Partner, Bing Hodneland advokatselskap DA
 • 1999 – 2011  Lawyer, Norsk rikskringkasting AS
 • 1995 – 1999  Associate/lawyer Advokatfirmaet Schjødt

Membership | Post

 • President, the Norwegian Bar Association
 • Chairman of the board, Dagbladets stiftelse
 • Board member, stiftelsen Tinius
 • Board member, Institutt for samfunnsforskning
 • Leader of offentlig utvalg som utredet tiltak for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold og bruk av digitale medier – publisert som NOU 2021:3
 • Member of Juristenes Utdanningssenters specialist committee for media and market law
 • Examiner of master’s theses at the Faculty of Law, UiO

Education

 • 1995  Cand. jur, Universitetet i Oslo
 • 1988  Bsc. Econ. International Relations, London School of Economics & Political Science

Language

Norwegian, English and the Scandinavian languages

Selected

Publications

(In Norwegian)

 • 2021 – dd  Lovkommentar til medieansvarsloven og åndsverkloven i Karnov
 • 2018  Personvern. Publisering og behandling av personopplysninger (Gyldendal Akademisk 2018) Medforfatter: Magnus Ødegaard
 • 2016  Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk (Cappelen Damm Akademisk 2016)
 • 2016  Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser, Marjan Nadim, Audun Fladmoe og Jon Wessel-Aas, Rapport (2016:17) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2016)
 • 2014  Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake?, delrapport til prosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge”, Fritt Ord/Institutt for samfunnsforskning/FAFO/Universitetet i Oslo/TNS/Jon Wessel-Aas (2014)
 • 2014  The Technology, media and Telecommunications Review, John P. Janka (red.), (Law Business Research henholdsvis 2012, 2013 og 2014) – kapittel om norsk rett. Medforfattere: Olav Torvund og Magnus Ødegaard
 • 2013  Jus og sosiale medier (Kommuneforlaget 2013, 2. utgave i 2015)
 • 2011  Sosiale medier i all offentlighet, Brandtzæg, Gillund, Krokan, Kvalnes, Meling og Wessel-Aas (Kommuneforlaget 2011)
 • 2010  “Paradigmeskifte i pressefriheten“, kapittel i verket Norsk presses historie, Hans Fredrik Dahl m fl (red), Universitetsforlaget (2010)