Advokatfullmektig

Lars Christian Johannessen

Lars Christian Johannessen leverte masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2022 om søksmålsfristen i NS 8407 pkt. 35.2.

Han har i løpet av studietiden hatt praktikantopphold i offentlig og privat sektor.

Arbeidserfaring

  • 2022 –  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2022  Stipendiat, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2022  Praktikant, Regjeringsadvokaten
  • 2021  Praktikant, Kommuneadvokaten i Oslo
  • 2021  Trainee, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2020  Praktikant, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

2022  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk