Advokatfullmektig

Elmira Oshnavie

Elmira Oshnavie har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I mai 2022 leverte Elmira sin masteroppgave om fusjonskontroll for allerede gjennomførte foretakssammenslutninger.

Elmira har vært student ved forskjerlinjen og var ansatt ved Universitetet i Bergen som forskningsassistent for Forskergruppen for Europarett.

Elmira har vært Junior Professional i EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sin juridiske avdeling hvor hun forberedte saker til behandling i EFTA-domstolen.

Arbeidserfaring

  • 2023 –  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2022 – 2023  Junior Professional, EFTAs overvåkningsorgan
  • 2021 – 2022 Vitenskaplig assistent, Universitetet i Bergen
  • 2022  Trainee, Konkurransetilsynet
  • 2021  Trainee, Advokatfirmaet Thommessen AS
  • 2021  Trainee, Advokatfirmaet Glittertind AS

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • 2022  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2016 – 2017  Årsstudium i Statsvitenskap, Universitet i Oslo

Språk

  • Engelsk
  • Persisk (muntlig)