Advokat (M)

Cato Schiøtz

Cato Schiøtz har bred prosedyreerfaring, herunder ca. 40 saker for Høyesterett. Han har også særlig ekspertise på omfattende sivile saker og økokrimsaker.

Cato har hatt en rekke tillitsverv innenfor advokatforeningen, bl.a. annet som formann for Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg. Han er videre en hyppig benyttet foredragsholder og har skrevet en rekke artikler i aviser og fagpresse.

Arbeidserfaring

  • 2018 –  Advokat, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2015 – 2018  Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 1983 – 2015  Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 1978 – 1982  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
  • 1978  Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Oslo
  • 1977 – 1978  Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete
  • 1975 – 1977  Universitetslektor, Det juridiske fakultet, Oslo
  • 1985  Møterett for Høyesterett

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • 1975  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Språk

Engelsk