Fagseminar hos Glittertind

– 27. september 2023

Dette seminaret er nå gjennomført.

Dersom du har spørsmål til foredragsholderne, finner du deres kontaktinformasjon under.

Foredraget finner du i nedlastbar versjon her: 2023-09-27 Geoteknisk prosjekteringsansvar

Fagseminar – geoteknisk prosjekteringsansvar

Hva skal til for at en prosjekterende geotekniker blir ansvarlig for merkostnader eller skader som oppstår under bygge- eller anleggsarbeidet?

Advokatene i Glittertind har i senere år bistått både forsikringsselskaper, geoteknikere og entreprenører i saker om ansvar for geoteknisk prosjektering. Dette gjelder saker for alle rettsinstanser, også Høyesterett.

Glittertind har på denne bakgrunn bred erfaring med de problemstillinger som typisk oppstår når krav fremmes mot prosjekterende geotekniker og dennes forsikringsselskap, eller der krav skal fremmes mot slike.

Vi ønsker på denne bakgrunn å invitere bransjen til et fagseminar hvor vi bl.a. vil ta for oss følgende temaer:

  • Oppdragsavtalens betydning
  • Kommunikasjon til kunden om spesielle usikkerheter og risikofaktorer, inkl. notoritet om det som formidles
  • Kommunikasjon mellom geoteknikerne og de utførende, tydelighet og dokumentasjon
  • Skyldansvar – terskel og referanserammer for ansvarsgrunnlaget (inkl. om prosjekteringsstandard Eurokode 7)
  • Betydningen av «alminnelig praksis» og offentligrettslige krav på prosjekteringstidspunktet
  • Objektivt ansvar – naboansvar for andre enn naboen (byggherren)
  • Privatrettslige virkninger av offentligrettslig erklæring om ansvarsrett
  • Grensen mellom simpel og grov uaktsomhet og betydningen av dette
  • Adekvat årsakssammenheng – hvor går grensen?

Tid: 27. september 2023, kl. 15-18

Sted: Ruseløkkveien 34, House of Oslo

Påmeldingsfrist: 20. september 2023

Servering: Lett servering

Deltakelse er gratis. Av plassmessige hensyn er det førstemann til mølla. 

Om innlederne: