Velkommen til bokbad og mingling: Folkerettslig metode

– Glittertind, 3. juni

Vi ønsker velkommen til bokbad med innlegg fra forfatterne og fra høyesterettsdommer Bergljot Webster

Stadig flere rettsområder blir påvirket av folkerettslige regler. Påvirkningen fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-avtalen har etter hvert blitt velkjent blant jurister. Likevel er dette bare deler av et større bilde som advokater, dommere og andre rettsanvendere må forholde seg til.

Kan utenlandske skip pålegges å følge norske arbeidsmiljøbestemmelser i norske farvann? Når kan man bli straffeforfulgt for brudd på norsk lov i utlandet? Hvor langt kan forvaltningsorganer gå i å håndheve norsk regelverk overfor utenlandske aktører – for eksempel de som tilbyr tjenester over internett?

Å beherske folkerettslig metode er en forutsetning for å besvare disse spørsmålene. Spørsmålene illustrerer også at praktisk viktige rettsområder i Norge påvirkes av et stadig mer omfattende folkerettslig regelsett. For eksempel arbeidsretten, skatteretten, strafferetten, sjø-/transportretten og miljøretten – for å nevne noe.

Folkerettslig metode er den første boken på norsk som utelukkende tar for seg de metodeprinsippene jurister må benytte for å besvare folkerettslige rettsspørsmål. Boken gir en grundig, pedagogisk og praktisk innføring i disse. Boken inneholder også tips til hvordan man kan oppdage folkerettslige rettsspørsmål og finne relevante folkerettslige kilder. Dessuten analyserer og vurderer forfatterne gjennomgående hvordan norske domstoler går frem når de tar stilling til folkerettslige spørsmål.

Program

Velkommen
ved Jon Wessel-Aas, advokat (H) i Advokatfirmaet Glittertind

Tre korte utsnitt av boken
ved forfatterne: statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik, førsteamanuensis Stian Øby Johansen og seniorrådgiver Audun Lunnan Hjort

Hva Høyesterett forventer av advokatene i saker om folkerett
høyesterettsdommer Bergljot Webster

Diskusjon
med rom for innspill fra salen

Mingling med bevertning (fra ca. 17:30)

Universitetsforlaget vil også være til stede, med en egen stand hvor boken kan kjøpes.

Påmelding

Tid: Mandag 3. juni fra kl. 16.30

Sted: Glittertinds lokaler i 7. etasje i Dronning Mauds gate 15

Påmeldingsfrist: Torsdag 30. mai

Av plassmessige hensyn er det førstemann til mølla. Om du har meldt deg på og likevel ikke kan komme, gi beskjed så raskt som mulig til marked@glittertind.no.