Fast advokat

Bjørn Sondre Saltvik

Bjørn Sondre Saltvik jobber hovedsakelig med entrepriserett, kontraktsrett, fast eiendom og tilgrensede fagområder. Han har bred erfaring med kontraktsutforming, kravs- og endringshåndtering, sluttoppgjør og annen løpende rådgivning, samt forhandlinger og tvisteløsning for domstolene. Bjørn Sondre har også vært utplassert som internjurist hos flere bedrifter (secondments).

I tillegg til ovennevnte har Bjørn Sondre også erfaring med blant annet selskapsrett og foretaksstraff, samt ulike prosesser knyttet til kulturminnelovens regler om eksport og import av kunst- og kulturgjenstander.

Bjørn Sondre har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som en del av mastergraden var han på utveksling ved Renmin Universitetet i Beijing og Universitetet i Sydney. I Sydney spesialiserte han seg blant annet innen sivilrettslig tvisteløsning, med fokus på forhandling, mekling og voldgift i kommersielle forhold. Han har også vært praktikant ved Den norske ambassaden i Sarajevo, og har tidligere erfaring med gründervirksomhet. Våren 2019 leverte han masteroppgaven ved UiB, med GDPR og personvern som tema.

Arbeidserfaring

  • 2023  Fast advokat, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2019 – 2023  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Glittertind AS
  • 2018  Praktikant, Den norske ambassaden i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina
  • 2012 – 2013  Daglig leder og innovatør, Frii UB

Medlemskap og verv

Medlem i Den Norske Advokatforening

Utdannelse

  • 2019  Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

Engelsk