Grønt Forum hos Glittertind

– 5. mai 2022

Påmelding

Tid: Torsdag 5. mai, kl. 18.00-20.00

Sted: Glittertinds lokaler i 7. etasje i Dronning Mauds gate 15

Påmeldingsfrist: Onsdag 4. mai

Av plassmessige hensyn er hvert firma som utgangspunkt begrenset til tre deltagere.